Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Kosmetologia, Niestacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

  Kod: RKO-ZL
  Nazwa: Kosmetologia, Niestacjonarne, I stopnia
  Tryb studiów: Niestacjonarne
  Rodzaj studiów: I stopnia
  Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Kierunki: Kosmetologia
Kierunki do
wyboru:
Kosmetologia Holistyczna pielęgnacja ciała
Kosmetologia Wellness & SPA z zarządzaniem
Jednostki: Wydział Rehabilitacji Ruchowej (od 2003/4) [ inne programy w tej jednostce ]
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Główne toki nauczania

1 rok, sem.1, Kosmetologia
1 rok, sem.2, Kosmetologia
2 rok, sem.3, Kosmetologia
2 rok, sem.4, Kosmetologia
3 rok, sem.5, Kosmetologia, spec. Holistyczna pielęgnacja ciała
3 rok, sem.6, Kosmetologia, spec. Holistyczna pielęgnacja ciała
3 rok, sem.5, Kosmetologia, spec. Wellness&SPA z zarządzaniem
3 rok, sem.6, Kosmetologia, spec. Wellness&SPA z zarządzaniem

Pozostałe toki nauczania

3 rok, sem.5 Kosmetologia

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

posiadanie świadectwa dojrzałości, wynik egzaminu maturalnego, pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego.

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Licencjat, kierunek Kosmetologia
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności zna recepturę kosmetyczną i technologie produkcji kosmetyków, umie dobrać preparaty do indywidualnych potrzeb skóry klienta oraz potrafi planować i poprawnie wykonywać zabiegi w zakresie kosmetologii z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań. Absolwent odnajdzie się we współpracy z lekarzami medycyny estetycznej, dermatologii, alergologii oraz lekarzami chirurgii plastycznej w zakresie pielęgnacji oraz leczenia skóry. Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych placówkach takich jak: gabinety i salony kosmetyczne, ośrodki odnowy biologicznej, centra Wellness & SPA, gabinety dermatologiczne oraz medycyny estetycznej, firmy produkujące wyroby kosmetyczne czy sieci dystrybucji kosmetyków.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o udział w studiach II stopnia magisterskich.

Treści nauczania:

Wiedza:

- Zna podstawy anatomii i fizjologii człowieka oraz podstawy fizykochemiczne i biologiczne niezbędne do zrozumienia zjawisk i procesów właściwych dla kosmetologii.

- Potrafi wskazać zależność pomiędzy budową i funkcją narządów wewnętrznych oraz zna główne szlaki metaboliczne i mechanizmy ich regulacji.

- Posiada wiedzę dotyczącą budowy i funkcji białek, węglowodanów, tłuszczów, kwasów nukleinowych, a także roli witamin oraz makro- i mikroelementów.

- Potrafi określić właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków, związków nieorganicznych i organicznych.

- Zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych w zakresie niezbędnym dla kosmetologii.

- Zna mechanizm działania i skutki uboczne zabiegów wykonywanych w kosmetologii.

-Zna podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną w zakresie kosmetologii.

- Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania działalności zawodowej w ramach kosmetologii.

- Posiada wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z dziedzin nauk właściwych dla kosmetologii oraz zna ich powiązanie z innymi dyscyplinami naukowymi.

- Zna zasady promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz racjonalnego żywienia i jego znaczenia w wybranych stanach chorobowych oraz wpływ na estetykę sylwetki.

- Zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec jednostek oraz grup społecznych.

- Zna wpływ czynników środowiskowych na wygląd i stan zdrowia człowieka.

- Ma podstawową wiedzę i zna właściwą terminologię w kosmetologii.

- Zna zasady BHP oraz ergonomii obowiązujące w pracy kosmetologa.

- Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.

- Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście prowadzenia działalności w kosmetologii.

- Posiada wiedzę dotyczącą działania substancji używanych w kosmetologii i możliwości ich zastosowania.

- Ma wiedzę w zakresie surowców kosmetycznych, w tym klasyfikacji, nazewnictwa, właściwości i zastosowania w konkretnych produktach kosmetycznych.

Umiejętności:

- Potrafi poprawnie wykonać zabiegi z zakresu kosmetologii z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do zabiegów.

Potrafi identyfikować problemy klienta/pacjenta gabinetu kosmetycznego na podstawie przeprowadzonej diagnostyki kosmetologicznej.

- Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce kosmetologicznej.

- Potrafi komunikować się z klientami gabinetów kosmetycznych oraz wykorzystując język naukowy ze specjalistami w zakresie problemów zdrowotnych związanych z kosmetologią.

- Potrafi korzystać z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych, potrafi korzystać z różnych programów stosowanych w kosmetologii.

- Właściwie wykorzystuje podstawową aparaturę stosowaną w kosmetologii.

- Umie doradzić wybór zabiegów stosownie do indywidualnych wskazań i potrzeb klienta.

- Potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom klientów sektora kosmetologii.

- Potrafi prowadzić dokumentację zabiegową.

- Interpretuje skład kosmetyków, potrafi dobrać odpowiedni preparat, zaproponować zabieg i zweryfikować uzyskany efekt.

- Posiada specjalistyczne umiejętności manualne z zakresu pracy kosmetologa.

- Posiada umiejętności przygotowania pisemnego raportu wyników własnych działań lub danych źródłowych.

- Posiada umiejętność prezentowania w formie ustnej wyników własnych działań lub danych źródłowych.

- Ma umiejętności językowe w zakresie właściwym dla kosmetologii pozwalające na sprawne komunikowanie się w języku obcym.

- Umie udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

- Potrafi posługiwać się specjalistycznymi technikami pracy i aparaturą stosowaną w kształtowaniu sylwetki.

- Potrafi zastosować różne techniki masażu.

- Potrafi ocenić wpływ czynników patogennych na stan czynnościowy organizmu oraz rozpoznać chorobową zmianę skóry..

- Rozumie i potrafi prawidłowo zastosować różne formy prewencji zmian skórnych.

- Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej.

Kompetencje społeczne:

- Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania pracy kosmetologa.

- Ma świadomość własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów.

- Okazuje szacunek i troskę o zdrowie klienta sektora kosmetologii.

- Potrafi właściwie określić priorytety służące do realizacji zadania.

- Potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

- Potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu kosmetologa.

- Rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji przez całe życie.

- Dba o bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kosmetologii.

- Potrafi formułować opinie dotyczące zagadnień i problemów w kosmetologii.

- Ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz poszanowania innych poglądów i kultur