Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

BHP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: TTR-SL-P>BHP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BHP
Jednostka: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00
Język prowadzenia: polski
KATEGORIA PRZEDMIOTU:

Przedmiot podstawowy

CZAS TRWANIA PRZEDMIOTU:

semestr 2

FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN:

Wykład

METODY DYDAKTYCZNE:

(M5) e-Learning

METODY OCENY - PODSUMOWUJĄCA:

(P4) Test

Skrócony opis:

Obowiązkowe szkolenie wstępne dla studentów pierwszego roku studiów

Pełny opis:

Obowiązkowe szkolenie wstępne dla studentów pierwszego semestru studiów wszystkich kierunków obejmujące 4 godziny wykładowe. Szkolenie przeprowadzone metodą e - learningu, zakończone testem sprawdzającym poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny studiów. Przedmiot zakończony zaliczeniem (brak oceny)

Literatura:

Kodeks Pracy.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

Efekty uczenia się:

Student kończy przedmiot z wiedzą o swoich obowiązkach i prawach dotyczących bezpiecznego studiowania, ma wiedzę o najczęstszych i najpoważniejszych zagrożeniach, zna zasady postępowania po wypadku na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testu jednokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Bartochowska
Prowadzący grup: Katarzyna Bartochowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.