Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formy treningu zdrowotnego-Aquaaerobik

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WKF-SM>AQUAA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Formy treningu zdrowotnego-Aquaaerobik
Jednostka: Zakład Sportów Wodnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
CZAS TRWANIA PRZEDMIOTU:

semestr 1

FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN:

Ćwiczenia
Zajęcia praktyczne

METODY DYDAKTYCZNE:

(M1) Burza mózgów
(M11) Metoda projektów
(M12) Metoda sytuacyjna
(M16) Praca w grupach
(M17) Prezentacje multimedialne
(M19) Symulacja
(M4) Dyskusja
(M5) e-Learning

METODY OCENY - FORMUJĄCA:

(F1) Aktywność na zajęciach
(F2) Ćwiczenia praktyczne
(F6) Projekt indywidualny
(F7) Projekt zespołowy
(F8) Referat

METODY OCENY - PODSUMOWUJĄCA:

(P3) Średnia ważona ocen formułujących
(P4) Test

Skrócony opis:

Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studentów z pływania osób starszych i aqua-fitness jako formą aktywności całego ciała w środowisku wodnym, mającego na celu poszukiwanie dobrego samopoczucia jednostki. Pływanie osób starszych i Aqua-fitness, jako forma aktywności w obszarze kultury fizycznej, powinna być ukierunkowana na osiąganie maksymalnej, dla danej jednostki, sprawności fizycznej, przy wykorzystaniu różnorodnych form ruchowych w wodzie dostosowanych do możliwości, gustu i oczekiwań jednostki, która tym samym ma znaczna odpowiedzialność za funkcjonalne doskonalenia własnego ciała.

Pełny opis:

Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studentów z pływania osób starszych i aqua-fitness jako formą aktywności całego ciała w środowisku wodnym, mającego na celu poszukiwanie dobrego samopoczucia jednostki. Pływanie osób starszych i Aqua-fitness, jako forma aktywności w obszarze kultury fizycznej, powinna być ukierunkowana na osiąganie maksymalnej, dla danej jednostki, sprawności fizycznej, przy wykorzystaniu różnorodnych form ruchowych w wodzie dostosowanych do możliwości, gustu i oczekiwań jednostki, która tym samym ma znaczna odpowiedzialność za funkcjonalne doskonalenia własnego ciała.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] 1.Olex-Mierzejewska Dorota — Fitness. Teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć., Katowice, 2009, AWF Katowice

[2] Pietrusik Krzysztof — Pływanie - nauczanie i doskonalenie oraz wybrane elementy Aqua Fitness, Warszawa, 2005, TKKF

[3] Zysiak-Christ Beata, Figurska Aneta, Stasikowska Izabela — Metodyczne podstawy aqua fitness, Wrocław, 2011, Aqua fit

[4] Jegier A, Stasiołek D — Skuteczna dawka aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej chorób układu krążenia i promocji zdrowia., Med. Sportiva , 5 supl 2, 109, 2001, Medicina Sportiva

[5] Fall-Ławryniuk M., Wilk B — Terapia ruchowa w wodzie autorski program redukcji masy ciała u osób z nadwagą i otyłością, Med Sport. 20, 40-44., 2004, Medicina Sportiva

[6] Żołądź J., Majerczak J., Duda K.—Starzenie się a wydolność fizyczna człowieka. W: Górski J., redaktor. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego., warszawa, 2011, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Literatura uzupełniająca:

[1] Aquatic Exercise Association (AEA) — Aquatic Fitness Professional Manual 6th Edition, California, 2010, Human Kinetics

[2] Thein Brody L., Richley Geigle P. — Aquatic exercise for rehabilitation and training, Leeds United Kingdom, 2009, Human Kinetics

[3] The American National Red Cross — Swimming and water safety,, Yardley, Pensylvania, USA, 2009, The American National Red Cross

[4] Borgosz-Guźda A., Bartczyszyn M., Rożek K. — Trening w wodzie u chorych z chorobami sercowo naczyniowymi., Fizjoterapia. 10:1-12. 31., 2011, Fizjoterapia

Efekty uczenia się:

EU1. Wiedza:

Znajomość terminologii dotyczącej aqua-fitness oraz wpływu pływania osób starszych na organizm człowieka(woda ciepła woda zimna).Znajomośćzagadnieńzwiązanychzbezpieczeństwemprowadzeniaiorganizacji zajęć w środowisku wodnym (woda płytka woda głęboka). Znajomość podstawowych form klasyfikacji Aqua-fitness.

EU2. Umiejętności:

Opanowanie podstawowego zasobu ćwiczeń w poszczególnych formach aqua fitness oraz opanowanie umiejętności organizowania specjalistycznej jednostki aktywności w środowisku wodnym - pływania osób starszych. Opanowanie przez studenta zarówno asekuracji partnera jak również samo asekuracji i samo ratownictwa w środowisku wodnym. Student potrafi sklasyfikować i wskazać obszary udziału głównych grup mięśniowych w wybranych formach aqua-fitness oraz jednostkach specjalistycznych pływania osób starszych. Student posiada znajomość zastosowania przyborów i sprzętu dedykowanego dla zajęć z aqua-fitness.

EU3. Kompetencje społeczne:

Kształtowanie właściwych postaw oraz samorozwoju w zakresie kultury fizycznej realizowanej w środowisku wodnym dla aktywności dla życia. Zdobycie kompetencji w zakresie przepisów prawa jak i obowiązujących regulaminów dotyczących prowadzenia zajęć na pływalniach.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt uczenia się - WIEDZA

Na ocenę 3

60 % obecności na zajęciach praktycznych. Dostateczna - znajomość terminologii dotyczącej pływania osób starszych i Aqua-fitness oraz wpływu pływania na organizm człowieka. Dostateczna znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem prowadzenia i organizacji zajęć w środowisku wodnym oraz dostateczna znajomość podstawowych form klasyfikacji Aqua-fitness. Na ocenę 4

Na ocenę 4

80 % obecności na zajęciach praktycznych. Progresja kompetencji w odniesieniu do poziomu wyjściowego oraz dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem prowadzenia i organizacji zajęć w środowisku wodnym oraz dobra znajomość podstawowych form klasyfikacji pływania osób starszych i Aqua-fitness.

Na ocenę 5

100 % obecności na zajęciach praktycznych. Ponadprzeciętna progresja kompetencji w odniesieniu do poziomu wyjściowego. Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem prowadzenia i organizacji zajęć w środowisku wodnym oraz bardzo dobra znajomość podstawowych form klasyfikacji Aqua-fitness.

Efekt uczenia się 2 - UMIEJĘTNOŚCI

Na ocenę 3

Opanowanie podstawowego zasobu ćwiczeń w poszczególnych formach pływania osób starszych aqua -fitness. Student potrafi sklasyfikować i wskazać podstawowe obszary udziału głównych grup mięśniowych w wybranych formach zajęć. Student posiada ogólna znajomość zastosowania przyborów i przyrządów do zajęć.

Na ocenę 4

Opanowanie rozszerzonego zakresu ćwiczeń w poszczególnych formach pływania osób starszych i aqua-fitness. Umiejętność klasyfikacji głównych grup mięśniowych w większości form zajęć. Student posiada umiejętność doboru, wykorzystania i zastosowania różnego rodzaju przyborów do zajęć z aqua-fitnessu.

Na ocenę 5

Opanowanie bardzo szerokiego wachlarzu ćwiczeń w poszczególnych formach pływania osób starszych i aqua fitness wraz z podaniem docelowym klasyfikacji głównych grup mięśniowych pracujących w poszczególnych ćwiczeniach. Student posiada umiejętność doboru, wykorzystania i zastosowania różnego rodzaju przyborów do zajęć oraz wyjaśnienia zalet i korzyści wykorzystywanego sprzętu.

Efekt uczenia się 3 - KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Na ocenę 3

Posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie samodoskonalenia się oraz zrozumienia wpływu postawy wobec kultury fizycznej na rozwój aktywności dla życia w środowisku wodnym w czasie wolnym.

Na ocenę 4

Posiadanie dobrych umiejętności oraz podstawowej wiedzy w zakresie samodoskonalenia sie oraz zrozumienia wpływu postawy wobec kultury fizycznej na rozwój aktywności dla życia w środowisku wodnym w czasie wolnym.

Na ocenę 5

Posiadanie bardzo dobrych umiejętności oraz znacznej wiedzy w zakresie samodoskonalenia się oraz zrozumienia wpływu postawy wobec kultury fizycznej na rozwój aktywności dla życia w środowisku wodnym w czasie wolnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Dziekańskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: LESŁAW GADACZ, KATARZYNA KUCIA
Prowadzący grup: ANDRZEJ OSTROWSKI
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dziekańskie - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studentów z pływania osób starszych i aqua-fitness jako formą aktywności całego ciała w środowisku wodnym, mającego na celu poszukiwanie dobrego samopoczucia jednostki. Pływanie osób starszych i Aqua-fitness, jako forma aktywności w obszarze kultury fizycznej, powinna być ukierunkowana na osiąganie maksymalnej, dla danej jednostki, sprawności fizycznej, przy wykorzystaniu różnorodnych form ruchowych w wodzie dostosowanych do możliwości, gustu i oczekiwań jednostki, która tym samym ma znaczna odpowiedzialność za funkcjonalne doskonalenia własnego ciała.

Pełny opis:

Zasadniczym celem zajęć jest zapoznanie studentów z pływania osób starszych i aqua-fitness jako formą aktywności całego ciała w środowisku wodnym, mającego na celu poszukiwanie dobrego samopoczucia jednostki. Pływanie osób starszych i Aqua-fitness, jako forma aktywności w obszarze kultury fizycznej, powinna być ukierunkowana na osiąganie maksymalnej, dla danej jednostki, sprawności fizycznej, przy wykorzystaniu różnorodnych form ruchowych w wodzie dostosowanych do możliwości, gustu i oczekiwań jednostki, która tym samym ma znaczna odpowiedzialność za funkcjonalne doskonalenia własnego ciała.

Literatura:

Literatura podstawowa:

[1] 1.Olex-Mierzejewska Dorota — Fitness. Teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć., Katowice, 2009, AWF Katowice

[2] Pietrusik Krzysztof — Pływanie - nauczanie i doskonalenie oraz wybrane elementy Aqua Fitness, Warszawa, 2005, TKKF

[3] Zysiak-Christ Beata, Figurska Aneta, Stasikowska Izabela — Metodyczne podstawy aqua fitness, Wrocław, 2011, Aqua fit

[4] Jegier A, Stasiołek D — Skuteczna dawka aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej chorób układu krążenia i promocji zdrowia., Med. Sportiva , 5 supl 2, 109, 2001, Medicina Sportiva

[5] Fall-Ławryniuk M., Wilk B — Terapia ruchowa w wodzie autorski program redukcji masy ciała u osób z nadwagą i otyłością, Med Sport. 20, 40-44., 2004, Medicina Sportiva

[6] Żołądź J., Majerczak J., Duda K.—Starzenie się a wydolność fizyczna człowieka. W: Górski J., redaktor. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego., warszawa, 2011, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Literatura uzupełniająca:

[1] Aquatic Exercise Association (AEA) — Aquatic Fitness Professional Manual 6th Edition, California, 2010, Human Kinetics

[2] Thein Brody L., Richley Geigle P. — Aquatic exercise for rehabilitation and training, Leeds United Kingdom, 2009, Human Kinetics

[3] The American National Red Cross — Swimming and water safety,, Yardley, Pensylvania, USA, 2009, The American National Red Cross

[4] Borgosz-Guźda A., Bartczyszyn M., Rożek K. — Trening w wodzie u chorych z chorobami sercowo naczyniowymi., Fizjoterapia. 10:1-12. 31., 2011, Fizjoterapia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.