Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WKF-SM>ETY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Zakład Filozofii i Socjologii Turystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
KATEGORIA PRZEDMIOTU:

Przedmiot podstawowy

CZAS TRWANIA PRZEDMIOTU:

semestr 1

FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN:

Wykład

METODY DYDAKTYCZNE:

(M17) Prezentacje multimedialne
(M22) Wykłady
(M7) Konsultacje

Skrócony opis:

NFORMACJE O NAUCZYCIELACH AKADEMICKICH

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KARTĘ: dr hab. prof. nadzw. Maria Zowisło

WYMAGANIA WSTĘPNE

Ogólna wiedza o kulturze, społeczeństwie, filozofii.

CELE PRZEDMIOTU

1. Ukazanie powiązań etyki ogólnej z etyką szczegółową dla kultury fizycznej.

2. Wykształcenie umiejętności dostrzegania moralnych aspektów problemów, wyzwań i zagrożeń w kulturze fizycznej oraz rozstrzygania dylematów moralnych.

Pełny opis:

Wykład.

1. Wprowadzenie do etyki jako nauki o dobru. Etyka w pracy senioralnej i kulturze fizycznej.

2. Wartości, autorytety, sumienie, odpowiedzialność - charakterystyka podstawowych kategorii etycznych.

3. Normy moralne a norm prawne. Deontologia w pracy senioralnej i kulturze fizycznej.

4. Dwie filozofie starości - Arystoteles i Cyceron.

5. Podstawowe wartości etosu pracy senioralnej: godność, przyjaźń, autonomia, sens życia, równość.

6. Życie i śmierć - dylematy bioetyczne w odniesieniu do pracy senioralnej.

7. Prawa naturalne i prawa człowieka.

8. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1 Woleński J. — Wiedza o etyce, Bielsko-Biała, 2008, Park-Edukacja

2 P. Vardy, P. Grosch, Etyka - poglądy i problemy, Poznań 1995

3. J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna: podręcznik dla wychowawców, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca:

1 Baggini J. — Przybornik etyka, Warszawa, 2010, AWF

2 Zowisło M. — Filozofia i sport. Horyzonty dialogu, Kraków, 2001, AWF

Efekty uczenia się:

EK1 Wiedza: Ma wiedzę na temat znaczenia podstawowych kategorii, dziedzin etyki oraz koncepcji etycznych w odniesieniu do dylematów współczesnego świata EK2 Umiejętności: Potrafi zidentyfikować podstawowe problemy etyczne w praktykach społecznych i kulturowych kultury fizycznej EK3 Kompetencje społeczne: Zdobyta wiedza i umiejętności kształtują w studentach wrażliwość moralną i odpowiedzialność za aktywność zawodową w kulturze fizycznej

Metody i kryteria oceniania:

OCENA FORMUJACA:

1.Aktywność na zajęciach.

2.Kolokwium

3. Projekt zespołowy

OCENA PODSUMOWUJACA:

1. Egzamin pisemny

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

1. Aktywne uczestnictwo na zajęciach.

2. Opanowanie co najmniej 50% materiału nauczania - sprawdzone przez kolokwium.

3. Wykonanie projektu.

KRYTERIA OCENY:

Efekt kształcenia 1 Na ocenę 3 Zaliczenie kolokwium na 45 % Na ocenę 4 Zaliczenie kolokwium na 70% Na ocenę 5 Zaliczenie kolokwium na 95%

Efekt kształcenia 2 Na ocenę 3 Zaliczenie kolokwiumj na 40% Na ocenę 4 Zaliczenie kolokwium na 70 % Na ocenę 5 Zaliczenie kolokwium na 90 %

Efekt kształcenia 3 Na ocenę 3 Zaliczenie kolokwium na 45 % Na ocenę 4 Zaliczenie kolokwium na 70% Na ocenę 5 Zaliczenie kolokwium na 95%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-03-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: MARIA ZOWISŁO
Prowadzący grup: MARIA ZOWISŁO
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE

Ogólna wiedza o kulturze, społeczeństwie, filozofii.

CELE PRZEDMIOTU 1. Ukazanie powiązań etyki ogólnej z etyką szczegółową dla turystyki i rekreacji. 2. Wykształcenie umiejętności dostrzegania moralnych aspektów problemów, wyzwań i zagrożeń w turystyce i rekreacji oraz rozstrzygania dylematów moralnych z nim

Opis: WYKŁADY: 1.Propedeutyka etyki – etyka ogólna i e

Pełny opis:

Opis: WYKŁADY:

1.Ogólna wiedza o etyce jako nauce o dobru. Dobro i zasady etyk szczegółowych. Etyka w pracy senioralnej. 2.Etyka normatywna a metaetyczne dylematy 3. Wartości i autorytety w odniesieniu do pracy senioralnej i aktywizacji seniorów poprzez kulturę fizyczną 4.Normy moralne a normy prawne. Kodeks etyczny w pracy opiekuńczej. 5.Dwie filozofie starości - Arystoteles i Cyceron. 6.Zasady utylitaryzmu - Bentham i Mill. Utylitaryzm w pracy senioralnej. 7.Deontologia - etyka godności człowieka. 8. Kolokwium zaliczeniowe.

Literatura:

Literatura: Literatura podstawowa: 1 Woleński J. — Wiedza o etyce, Bielsko-Biała, 2008, Park-Edukacja 2 Przecławski K. — Etyczne podstawy turystyki, Kraków, 1997, AWF Literatura uzupełniająca: 1 Baggini J. — Przybornik etyka, Warszawa, 2010, AWF 2 Zowisło M. — Filozofia i sport. Horyzonty dialogu, Kraków, 2001, AWF

Uwagi:

EK1 Wiedza: Ma wiedzę na temat znaczenia podstawowych kategorii, dziedzin etyki oraz koncepcji etycznych w odniesieniu do dylematów współczesnego świata EK2 Umiejętności: Potrafi zidentyfikować podstawowe problemy etyczne w praktykach społecznych i kulturowych kultury fizycznej EK3 Kompetencje społeczne: Zdobyta wiedza i umiejętności kształtują w studentach wrażliwość moralną i odpowiedzialność za aktywność zawodową w kulturze fizycznej.

OCENA FORMUJACA:

1.Aktywność na zajęciach. 2.Kolokwium 3. Projekt zespołowy

OCENA PODSUMOWUJACA:

1. Egzamin pisemny

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

1. Aktywne uczestnictwo na zajęciach. 2. Opanowanie co najmniej 50% materiału nauczania - sprawdzone przez kolokwium.

2. Opanowanie co najmniej 50% materiału nauczania - sprawdzone przez kolokwium.

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: WKF-SL>ETY, w cyklu: <brak>, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak> Strona 2 z 2 21.03.2020 12:05

3. Wykonanie projektu.

KRYTERIA OCENY:

Efekt kształcenia 1 Na ocenę 3 Zaliczenie kolokwium na 45 % Na ocenę 4 Zaliczenie kolokwium na 70% Na ocenę 5 Zaliczenie kolokwium na 95% Efekt kształcenia 2 Na ocenę 3 Zaliczenie kolokwiumj na 40% Na ocenę 4 Zaliczenie kolokwium na 70 % Na ocenę 5 Zaliczenie kolokwium na 90 % Efekt kształcenia 3 Na ocenę 3 Zaliczenie kolokwium na 45 % Na ocenę 4 Zaliczenie kolokwium na 70% Na ocenę 5 Zaliczenie kolokwium na 95%

FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN

Wykład

KATEGORIA PRZEDMIOTU

Przedmiot podstawowy

METODY DYDAKTYCZNE

(M17) Prezentacje multimedialne

(M22) Wykłady

(M7) Konsultacje

METODY OCENY - FORMUJĄCA

(F3) Kolokwium

METODY OCENY - PODSUMOWUJĄCA

(P1) Egzamin pisemny

CZAS TRWANIA PRZEDMIOTU

semestr 1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.