Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka psychologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WKF-SM>PRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka psychologiczna
Jednostka: Zakład Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
CZAS TRWANIA PRZEDMIOTU:

semestr 2

FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN:

Zajęcia praktyczne

METODY DYDAKTYCZNE:

(M13) Opis
(M16) Praca w grupach
(M7) Konsultacje

METODY OCENY - FORMUJĄCA:

(F1) Aktywność na zajęciach
(F2) Ćwiczenia praktyczne
(F7) Projekt zespołowy

Skrócony opis:

Praktyka stanowi przygotowanie do pracy z osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi osobami dorosłymi, a także zapoznanie studentów z możliwościami psychologicznej pomocy osobom starszym i/lub niepełnosprawnym osobom dorosłym, a także z możliwościami organizacji zajęć ruchowych dla osób starszych i/lub niepełnosprawnych osób dorosłych, oraz motywowaniem ich do aktywnego trybu życia.

Pełny opis:

Zadania praktyki

I. Zapoznanie studenta z pracą opiekuńczą w placówce

o Zapoznanie się z planem pracy oraz statutem placówki.

o Zapoznanie się z programami opiekuńczymi i/lub medycznymi realizowanymi w placówce.

o Zapoznanie studenta ze zbiorem źródeł wiedzy fachowej (literatura fachowa, czasopisma fachowe, źródła obowiązujących w placówce aktów prawnych, adresy przydatnych stron www i inne) związanych z pracą opiekuńczą dla osób starszych i niepełnosprawnych osób dorosłych.

o Spotkanie z psychologiem lub pedagogiem pracującym z osobami starszymi i/lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

o Poznanie zadań pracy psychologa lub pedagoga pracującego z osobami starszymi i/lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

o Poznanie zadań pracy terapeuty zajęciowego pracującego z osobami starszymi i/lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.

o Obserwacja i omówienie zajęć z zakresu psychologicznej pomocy osobom starszym i/lub niepełnosprawnym osobom dorosłym (np. treningi wspomagające pamięć, zajęcia aktywizujące, zajęcia integrujące, itp.).

II. Wspieranie funkcjonowania osób starszych i dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez aktywność fizyczną

o Zapoznanie studenta z możliwością wspierania funkcjonowania osób starszych i/lub dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez aktywność fizyczną.

o Zaproponowanie przez studenta zajęć ruchowych dla osób starszych i/lub dorosłych osób niepełnosprawnych.

o Przygotowanie scenariusza zajęć ruchowych dla osób starszych i/lub dorosłych osób niepełnosprawnych.

o Aktywne zorganizowanie zajęć ruchowych przygotowanych dla osób starszych i/lub dorosłych osób niepełnosprawnych.

Literatura:

[1] A. Fabis; M. Muszyński. — Społeczne wymiary starzenia sie, Bielsko-Biała, 2011, Wyższa Szkoła Administracji

[2] M.E.P. Seligman, E.F. Walker, D.L. Rozenhan - Psychopatologia, Poznań, 2017, Zysk I S-ka.

Efekty uczenia się:

EK1 Wiedza: Posiada wiedzę i zna terminologie psychologiczną, niezbędną do realizacji opiekuńczych i medycznych zadań placówki dostosowywania programu zajęć fizycznych do potrzeb i możliwości klientów placówki.

EK2 Umiejętności: Potrafi indywidualizować zadania i dostosowywać treści i metody pracy do potrzeb i możliwości klientów, w tym osób niepełnosprawnych (w tym z niepełnosprawnością psychiczną).

EK3 Kompetencje społeczne: Jest świadom swoich ograniczeń, posiada umiejętność rzetelnej oceny swoich dokonań, potrafi identyfikować problemy w pracy z klientem i korzystać z pomocy ekspertów. Jest zdolny w sposób odpowiedzialny i autonomiczny do wyznaczania priorytetowych celów i zadań, wykazuje aktywność i kreatywność we współpracy z innymi podmiotami.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia praktyki

1. Zrealizowanie przez studenta wszystkich zadań na praktyce i uzyskanie potwierdzenia ich wykonania w Karcie zaliczenia praktyki.

2. W celu uzyskania zaliczenia należy dostarczyć dokumentację praktyki (Dziennik praktyk oraz Kartę zaliczenia praktyki) do nauczyciela akademickiego - psychologa lub pedagoga w Zakładzie Psychologii lub Zakładzie Pedagogiki Instytutu Nauk Społecznych AWF Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyki, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: AGNIESZKA WOJTOWICZ
Prowadzący grup: AGNIESZKA WOJTOWICZ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.