Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WKFA-SM>WMO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Instytut Nauk o Sporcie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
KATEGORIA PRZEDMIOTU:

Przedmiot podstawowy

CZAS TRWANIA PRZEDMIOTU:

semestr 4

FORMA ZAJĘĆ, LICZBA GODZIN:

Wykład

METODY DYDAKTYCZNE:

(M17) Prezentacje multimedialne
(M22) Wykłady

METODY OCENY - PODSUMOWUJĄCA:

(P4) Test

Skrócony opis:

Zdrowie w ontogenezie

Celem wykładów jest uzyskanie wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowia i promowania go wśród społeczeństwa.

Pełny opis:

WYKŁADY

1. Zdrowie i jego uwarunkowania

2. Ruch jako czynnik, środek i forma

3. Rozwój ruchów w ontogenezie

4. Motoryczność człowieka

5. Sprawność fizyczna i jej uwarunkowania

6. Wpływ aktywności fizycznej na organizm

7. Postawa ciała i jej wpływ na zachowanie zdrowia

8. Choroby cywilizacyjne a styl życia

9. Odnowa biologiczna i jej rola w życiu człowieka

10. Determinanty długowieczności i jakości życia

Godziny przewidziane w planie studiów na wykłady: 30

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Kasperczyk T., Mucha D. 2016. Zarys kinezjologii. JET, Kraków.

2. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J.A. 2012. Fizjologia starzenia.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

3. Kasperczyk T., Magiera L., Mucha D., Walaszek R. 2011. Masaż

z elementami rehabilitacji. Rehmed, Kraków.

4. Gieremek K., Dec L. 2002. Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa

biologiczna. Wyd. HAS-MED. s.c., Bielsko-Biała.

5. Kasperczyk T. 1994. Wady postawy ciała. Wydawnictwo Kasper, Kraków

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Kasperczyk T., Fenczyn J.(red.) : 1996. Podręcznik odnowy

psychosomatycznej. PZWL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

EK1 Wiedza:

zna podstawy prawne i ekonomiczno-gospodarcze możliwości organizowania działalności rekreacyjno-sportowej osób starszych, zna zasady etyki zawodowej oraz zasady ochrony własności intelektualnej – W11

posiada wzbogaconą wiedzę i zna terminologię z zakresu psychologii i socjologii zdrowia oraz pedagogiki i komunikacji społecznej w stopniu niezbędnym do pracy z osobami starszymi -W15

EK2 Umiejętności:

samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie, potrafi ukierunkowywać innych w tym zakresie – U18

EK3 Kompetencje społeczne:

uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, jest krytyczny w jej ocenie, zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu – K01

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENY - PODSUMOWUJĄCA

Test

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena podsumowująca - test

KRYTERIA OCENY

OCENA - WYMAGANIA

3.0 - Zaliczenie testu na 51-65%

4.0 - Zaliczenie testu na 66-85%

5.0 - Zaliczenie testu na 86-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: DARIUSZ MUCHA
Prowadzący grup: DARIUSZ MUCHA
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.